LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

          Ngày 3/4/1965 Mỹ leo thang bắn phá cầu Hàm Rồng, Trường lái máy kéo Hà Trung – Thanh Hóa được lệnh sơ tán ra Nông trường Tam Đảo – Vĩnh Phú. Cũng vào thời gian này Mỹ đã ném bom vào Trường Trung cấp Nghĩa Đàn và xưởng 250 Phủ Quỳ – Nghệ Tĩnh làm chết một số cán bộ giáo viên và học sinh. Do đó Bộ Nông trường ra quyết định chuyển Trường Trung cấp ra phía bắc và tách Khoa Trung cấp Cơ khí nhập vào trường lái máy kéo Tam Đảo và từ đó Trường Trung học Cơ khí Nông trường ra đời. Trường được xây dựng trên hai đồi là Đồng Nhạn và Trung Mầu. Do chiến chanh phá hoại nên Trường đã chọn địa điểm Thanh Lanh là địa điểm xây dựng xưởng đầu tiên. Trong năm này xưởng được trang bị máy móc của một xưởng đại tu hoàn chỉnh do Trung quốc viện trợ.

Năm 1966 xưởng được đặt tên là xưởng 2/9, xưởng trưởng là Nguyễn Như Đào, xưởng phó là Hoàng Cầm và Nguyễn Minh Hải. Xưởng đã hoạt động ở Thanh Lanh đến năm 1969.

Đến năm 1969 các cơ sở vật chất xuống cấp nhiều, các địa điểm học sinh quá xa nhau (khoảng 10 km) nên Trường quyết định chuyển xưởng ra đồi Đồng Nhạn, xưởng lúc đó hoạch toán độc lập – có con dấu riêng. Cuối năm 1970 ông Đào và ông Hải chuyển công tác.

Năm 1971 ông Võ Thanh Sanh làm xưởng trưởng (học sinh của trường đào tạo, Trung cấp khóa 1), xưởng phó là ông Nguyễn Tường (học sinh của trường đào tạo, Trung cấp khóa 4). Xưởng có nhiệm vụ sửa chữa ô tô máy kéo cho khu vực phía Bắc, sản xuất hoạch toán kinh doanh đồng thời là nơi thực tập của học sinh và chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường.

Năm 1974 ông Nguyễn Tường làm xưởng trưởng cho đến đầu năm 1979. (Ông Võ Thanh Sanh chuyển công tác vào Nam ngày 15/8/1974),

Từ năm 1979 đến đầu năm 1980 ông Trần Đình Uyển làm xưởng trưởng (kỹ sư Cơ khí học ở Trung Quốc).

Năm 1980 xưởng 2/9 chuyển về sân xi măng trực thuộc Trường CNCKNN I TW và được Trường đổi tên thành Ban nghề Sửa chữa, Trưởng ban Sửa chữa là ông Đào Xuân Hải, năm 1981 ông Đặng Sích được bổ sung làm Phó Trưởng Ban Sửa chữa (học sinh của trường đào tạo, Trung cấp khóa 7).

Năm 1983 Trường được chuyển ra Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phú, ông Đặng Sích Phó Trưởng Ban Sửa chữa – phụ trách Ban nghề Sửa chữa, ông Đào Quang Lợi làm Phó Trưởng Ban Sửa chữa.

Năm 1985 ông Nguyễn Văn Lộ làm Trưởng Ban Sửa chữa – kiêm Bí thư chi bộ cơ điện (học sinh của trường đào tạo, Trung cấp khóa 5), ông Đào Quang Lợi làm Phó trưởng Ban Sửa chữa.

Năm 2000 ông Phạm Tố Như làm Trưởng Ban Sửa chữa, ông Trần Văn Đào làm Phó trưởng Ban Sửa chữa – kiêm Bí thư chi bộ.

Năm 2002 Trường quyết định đổi Ban Sửa chữa thành Khoa Cơ khí. Ông Phạm Tố Như làm Trưởng Khoa Cơ khí, ông Trần Văn Đào làm Phó trưởng Khoa Cơ khí  – kiêm Bí thư chi bộ.

Năm 2007 Trường CNCKNN I TW được nâng cấp trở thành Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp. Ông Phạm Tố Như làm Trưởng Khoa Cơ khí, ông Trần Văn Đào – kiêm Bí thư chi bộ và ông Nguyễn Đức Nam – kiêm Phó Bí thư chi bộ làm Phó trưởng Khoa Cơ khí.

Năm 2008 Trường quyết định tách Khoa Cơ khí thành ba Khoa, đó là Khoa Động lực, Cơ khí, Sư phạm dạy nghề. (Ông Phạm Tố Như làm Trưởng Khoa Cơ khí, Phó trưởng Khoa Cơ khí có ba ông đó là Trần Văn Đào – kiêm Bí thư chi bộ, Nguyễn Đức Nam – kiêm Phó Bí thư chi bộ, Nguyễn Xuân Thủy)

Năm 2010 ông Nguyễn Đức Nam làm Trưởng Khoa Động lực – kiêm Bí thư chi bộ.

Năm 2017 Khoa Động lực đổi tên thành Khoa Công nghệ ô tô ông Nguyễn Đức Nam làm Trưởng Khoa – kiêm Bí thư chi bộ cho đến nay.